BÁO GIÁ CHỤP PHÓNG SỰ CƯỚI

* Báo giá dịch vụ chụp phóng sự cưới năm 2015

- Gói 1 : Silver : 4 triệu ( không in photobook ) 
+ Hình thức chụp : Chụp phóng sự cưới + chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống 
+ Thời gian : 2 hôm ( ăn hỏi + ăn cưới ) ( thêm 1 ngày phát sinh + 2 triệu ) 
+ Số thợ chụp : 01 người 
+ Số file ảnh : 500 - 600 file 
+ Sản phẩm : 1 Album gồm 100 ảnh 13x18 ( chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống ) + Toàn bộ ảnh gốc chụp phóng sự cưới 

- Gói 2 : Gold : 6 triệu ( có in photobook ) 
+ Hình thức chụp : Chụp phóng sự cưới + chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống 
+ Thời gian : 2 hôm ( ăn hỏi + ăn cưới ) ( thêm 1 ngày phát sinh + 2 triệu ) 
+ Số thợ chụp : 01 người 
+ Số file ảnh : 600 - 800 file 

+ Sản phẩm : 1 Album gồm 100 ảnh 13x18 ( chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống ) + 1 Album photobook Hàn Quốc size 25x25 ( 60 trang trên giấy siêu mỏng ) + Toàn bộ file gốc 

- Gói 3 : Diamond : 12 triệu ( có in photobook ) 
+ Hình thức chụp : Chụp phóng sự cưới + chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống 
+ Thời gian : 2 hôm ( ăn hỏi + ăn cưới ) ( thêm 1 ngày phát sinh + 2 triệu ) 
+ Số thợ chụp : 02 người 
+ Số file ảnh : 1.000 - 1.500 file 
+ Sản phẩm : 2 Album gồm 300 ảnh 13x18 ( chụp ăn hỏi đám cưới truyền thống ) + 01 Album photobook Hàn Quốc size 30x30 ( 120 trang trên giấy siêu mỏng ) + Toàn bộ ảnh gốc

* Chỉ chụp 1 ngày ăn cưới giảm giá 20% cho cả 3 dịch vụ nói trên 
Mã xác nhận
Phiền bạn gõ lại dòng chữ dưới đây (Có phân biệt chữ hoa và chữ thường)


Enter the code without spaces and pay attention to upper/lower case.